Navbar Bawah

Cari Blog Ini

Selasa, 20 Januari 2015

Aku + Kondang Merak = Have Fun

     Kondang Merak, mungkin terasa sangat asing di telinga Anda, demikian pula dengan saya pada awal mendengar nama tersebut dari seorang sahabat.